Dzień pracownika socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składamy najserdeczniejsze życzenia
i wyrazy uznania wszystkim pracownikom pomocy społecznej.

Wasz ogromny wysiłek i zaangażowanie w pracę na rzecz drugiego człowieka budzi nie tylko szacunek i podziw, ale przede wszystkim w realny sposób wpływa na poprawę jakości życia mieszkańców naszego miasta.

Każdego dnia z zaangażowaniem i ofiarnością pochylacie się nad ludzkimi dramatami, niosąc ulgę i dając nadzieję.

Życzmy, aby Wasze dotychczasowe osiągnięcia były dla Was inspiracją do dalszych działań, a słowa wdzięczności za ofiarowaną pomoc
i wsparcie motywowały Was do pokonywania trudów
codziennej pracy, której celem jest dobro drugiego człowieka.

Dzień Pracownika Socjalnego jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych. Sposób świętowania Dnia ma w Polsce wieloletnią tradycję. Składają się na nią spotkania z przedstawicielami władz lokalnych, w trakcie których pracownicy socjalni oraz inni pracownicy pomocy społecznej otrzymują nagrody i wyróżnienia. 21 listopada każdego roku Minister odpowiedzialny za resort pomocy społecznej wręcza specjalne nagrody za wybitne i nowatorskie działania w obszarze pracy socjalnej oraz pomocy społecznej.