Dzień tolerancji

Wszyscy jesteśmy sobie równi więc tego dnia zachęcamy was do równego traktowania oraz szacunku dla każdej osoby bez względów na ich pochodzenie, zachowanie oraz kolor skóry.

Tolerancja oraz otwartość na wszelkiego rodzaju inność występuje w polskim społeczeństwie najczęściej w formie deklaratywnej. Nawet pobieżna obserwacja życia społecznego pozwala dostrzec, jak bardzo Polacy są przesiąknięci niechęcią do wszelkich grup społecznych odstających od tak zwanej średniej, czyli do mniejszości etnicznych, narodowych, seksualnych, a także do imigrantów. Zmieniajmy swoje zachowania i szanujmy każdego człowieka za to kim jest.

Po więcej informacji na temat tolerancji zapraszamy na stronę Ośrodka informacyjnego ONZ