Fundacja Anwil Dla Włocławka zaprasza do udziału w programie.

Fundacja ANWIL DLA WŁOCŁAWKA zaprasza do udziału w programie “Wybieram sport – skreślam nudę”

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT?

Projekt skierowany jest między innymi do osób niepełnosprawnych.

O CZYM JEST PROJEKT?

“Wybieram sport – skreślam nudę” koncentruje się na wspieraniu rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży, a także na promocji działań zachęcających do zdrowego stylu życia. Program ma też uwzględniać inicjatywy skierowane do osób niepełnosprawnych.

KTO MOŻE UZYSKAĆ GRANT?

W ramach programu „Wybieram sport – skreślam nudę” grant mogą uzyskać najbardziej wartościowe inicjatywy, zgłoszone przez organizacje pozarządowe, szkoły, przedszkola, a nawet koła gospodyń, wspierające kształtowanie i promowanie postaw zgodnych z ideą aktywnego i zdrowego stylu życia oraz projekty służące zapewnieniu osobom w każdym wieku zdrowego życia.

Termin składania wniosków upływa 20 listopada

Link do regulaminu oraz dokumentów zgłoszeniowych pod adresem: http://www.anwildlawloclawka.pl/Wybieram-sport-skreslam-nude