Głosowanie na kandydata do RDPP – wybory uzupełniające

W wyniku naboru uzupełniającego na kandydata do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wpłynęły trzy zgłoszenia:

  1. Ilona Borowska – zgłoszona przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Kijewo Królewskie.

formularz zgłoszeniowy: zgloszenie_zanonimizowane.pdf (kujawsko-pomorskie.pl)

rekomendacja: CCF_000769.pdf (kujawsko-pomorskie.pl)

rekomendacja: rekomendacja_KGW.jpg (1700×2338) (kujawsko-pomorskie.pl)

2. Marianna Radzięda – zgłoszona przez Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych z Bydgoszczy.

formularz zgłoszeniowy: zgloszenie_zanonimizowane.pdf (kujawsko-pomorskie.pl)

rekomendacja: KP TR poparcie Radzieda (kujawsko-pomorskie.pl)

rekomendacja: Pismo_NGO_Radzieda.pdf (kujawsko-pomorskie.pl)

3. Wojciech Przybysz – zgłoszony przez Stowarzyszenie Dzieciom i Młodzieży “WĘDKA” im. każdego Człowieka z Torunia.

formularz zgłoszeniowy: zgloszenie_zanonimizowane.pdf (kujawsko-pomorskie.pl)

rekomendacja: Rekomendacja1_Wojtek_Przybysz.pdf (kujawsko-pomorskie.pl)

rekomendacja: Rekomendacja2_Wojtek_Przybysz.jpg (1700×2338) (kujawsko-pomorskie.pl)

Głosować można do 9 grudnia 2020 roku  za pomocą karty do głosowania przesłanej na adres mailowy ngo@kujawsko-pomorskie.pl, bądź pocztą tradycyjną.