Jak zarządzać zespołem wielopokoleniowym?

Wpływ pandemii na pracę organizacji jest ogromny. Wraz z wyzwaniami zaczęły się rozmowy o tym, jak podtrzymać ducha pracy zespołowej i umożliwić stały kontakt.

W wielu organizacjach siły łączą baby boomerzy, pokolenia: X,Y,Z oraz millenialsi.

Baby boomerzy

Osoby w wieku 56-76 lat, musieli zaadoptować się do licznych zmian w środowisku pracy, głównie związanych z nową technologią. Jednak seniorzy z każdym dniem stają się coraz bardziej biegli w korzystaniu z technologii. Pomimo dokonanych postępów, wciąż pojawiają się konflikty wynikające z luki pokoleniowej, zaradzić temu może uproszczenie wewnętrznej komunikacji i zorganizowanie jej w bardziej przystępny dla wszystkich sposób.

Pokolenie X

To osoby w wieku 40-55 lat, stanowią one dużą część rynku pracy, mimo to pokolenie czuje się zagubione i odcięte od informacji w pracy zdalnej. Realizacja misji i celów w organizacji tym bardziej zależy więc od sprawnej komunikacji.

Pokolenie Y

Są to osoby w wieku od 25 do 39 lat, znani jako millenialsi. Jest to pokolenie z wręcz wrodzoną skłonnością do korzystania z technologii. Millenialsi dorastali w towarzystwie komputerów, co z jednej strony zapewnia im biegłość, ale z drugiej skutkuje niecierpliwością i problemami w komunikacji z osobami starszymi. Millenialsi odczuwają problemy związane z koniecznością pracy w domu. Od początku pandemii pokolenie Y utraciło poczucie zjednoczenia ze swoją organizacją, a także odczuło spadek wydajności pracy. Cel ten można osiągnąć dzięki przejrzystym działaniom: korzystaniu ze wspólnych kalendarzy czy list oczekiwań. Utworzenie przyjaznego środowiska pracy online przyniesie efekt w postaci pozytywnego nastawienia, otwartości oraz zwiększonej produktywności

Pokolenie Z

Podczas gdy millenialsi mają w wrodzone predyspozycje technologiczne, to pokolenie Z w których osoby mają od 5 do 24 lat, określano są jako “iGen”. To pokolenie pomimo dobrej znajomości technologii, napotykają problemy związane z pracą zdalną. Aż 82 procent przyznaje się do poczucia odseparowania od współpracowników i firmy.

Jak pogodzić różne style pracy?

Wszystkie pokolenia zmagają się z podobnym wyzwaniem związanym z pracą w domu. Ważne jest zapewnienie możliwości dzielenia się spostrzeżeniami, a także ciągła otwartość na ludzi, ich pomysły i sugestie.

Jak przenieść strategie i silne strony organizacji do przestrzeni online?

Elastyczność miejsca pracy, a także po prostu empatia, zwłaszcza podczas spotkań online, sprawiają, że każdemu jest łatwiej odnaleźć się w pracy zdalnej. Wzrosło także znaczenie osób na pozycjach związanych z HR/kadrami, które odpowiadają na nowe wyzwania stawiane pracownikom organizacji. Organizacje non-profit mogą  doświadczyć zaskakujących, nieoczekiwanych korzyści. Praca w przestrzeni online może zbliżyć je do miejsc, w których realizacja celów i misji jest łatwiejsza. Mowa zarówno o przeniesieniu fizycznej lokalizacji biur, jak i zwiększonej elastyczności pracowników, którzy mogą działać rozproszeni i na większym obszarze.

Więcej informacji na stronie Portalu Organizacji Pozarządowych: https://publicystyka.ngo.pl/jak-zarzadzac-zespolem-wielopokoleniowym?fbclid=IwAR2ahcMmaO6z7LKB8kwrS7b2WHAfppNdFbjaIGbTJmjOXPFfv7pivdK1Fyk