KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2021 ROK

Rozpoczyna się kolejny etap prac nad projektem Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok.

Serdecznie zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe do zgłaszania propozycji i uwag do “Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021”.

W celu zgłoszenia uwag  należy wypełnić formularz konsultacyjny i złożyć go w formie elektronicznej do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Włocławek na adres: zdrowie@um.wloclawek.pl

Konsultacje prowadzone są w terminie od 09.11.2020 r. do 16.11.2020 r.

Poniżej link do zarządzenia oraz dokumenty do pobrania:

Zarządzenie nr 394/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 09 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021

Formularz konsultacyjny

zarządzenie-394_2020