Ministerstwo Sportu informuje

Od soboty, 7 listopada, wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Nowe regulacje wprowadzają zakaz organizowania i przeprowadzania wydarzeń sportowych lub współzawodnictwa sportowego polegających na bieganiu lub jeździe na rowerze, z wyjątkiem tych organizowanych przez polski związek sportowy lub pozostających w bezpośrednim związku z prawami wyłącznymi polskiego związku sportowego.

UWAGA!

  • Wprowadzone zmiany nie odnoszą się do indywidualnych aktywności polegających na bieganiu lub jeździe na rowerze (jednakże osoby uprawiające te aktywności zobowiązane są do zakrywania ust i nosa).
  • Zakaz nie dotyczy również zorganizowanych zajęć sportowych przeprowadzanych w ramach usługi przez podmiot, który w zakresie swojej działalności ma możliwość wykonywania takiej usługi.
  • Zakaz nie obejmuje także sportów, których jednym z elementów jest bieganie (np. piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka itp.).
Pozostałe regulacje w obszarze sportu pozostają bez zmian, co oznacza: 
  •  Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe – bez udziału publiczności.
  • Wydarzenia sportowe, współzawodnictwo sportowe i zajęcia sportowe w całej Polsce odbywają się bez udziału publiczności.
  •  Zajęcia, wydarzenia sportowe oraz współzawodnictwo sportowe – liczba uczestników bez zmian.
  • W zajęciach lub wydarzeniach sportowych oraz współzawodnictwie sportowym (z wyłączeniem pól golfowych, kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych, których nie dotyczą ograniczenia co do maksymalnej liczby osób) może brać udział nie więcej niż 250 uczestników jednocześnie, nie licząc osób zajmujących się obsługą wydarzenia.
  • Zajęć i wydarzeń sportowych oraz współzawodnictwa sportowego nie dotyczy zakaz organizowania zgromadzeń. Nie stosuje się tu również odnoszącego się do zgromadzeń limitu uczestników wynoszącego 5 osób.
 Siłownie, kluby i centra fintess, baseny, aquaparki.
Obowiązuje zakaz prowadzenia działalności z wyłączeniem podmiotów, które:
1. działają w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów,
2. są przeznaczone dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych,
3. są przeznaczone dla studentów i uczniów – w ramach zajęć na uczelni lub w szkole. Obowiązuje zakaz prowadzenia działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej obejmującej działalność usługową łaźni tureckich, saun i łaźni parowych, solariów, salonów odchudzających, salonów masażu itp.
 Sportowe kluby taneczne
Obowiązuje zakaz prowadzenia działalności polegającej na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni. Z zakazu wyłączone są sportowe kluby taneczne.
Więcej informacji na facebookwym profilu Ministerstwa Sportu: https://www.facebook.com/MinSportu/posts/2760714630870539