Rozstrzygnięto otwarty konkurs ogłoszony przez miasto Włocławek

Na mocy rozstrzygniętego przez miasto otwartego konkursu ofert, Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Rejonowy, będą świadczyć tzw. opiekę wytchnieniową w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

CEL

Celem opieki wytchnieniowej jest wsparcie poprzez usługi opiekuńcze członków rodzin lub opiekunów zamieszkałych na terenie Miasta Włocławka, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnością.

Obydwa podmioty otrzymały dotacje wynoszące 105 000,00 zł.