Światowy dzień tolerancji

W dniu dzisiejszym odbywa się dzień tolerancji, w ramach tego dnia zachęcamy do przeczytania publicystyki na temat przybliżenia tego terminu.

PRZESTĘPSTWO W NIENAWIŚCI

To znaczy różne zdarzenia, które nazwalibyśmy przestępstwem z nienawiści, nie są ujęte w kodeksie. O przestępstwach motywowanych uprzedzeniami mówimy przykładowo wtedy, gdy sprawca dokonuje kradzieży powodowany nie chęcią zysku, a tym, że ofiara należy do danej grupy, której nie lubi. Lub wtedy, gdy pobił ofiarę nie dlatego, że wszedł z nią w konflikt, a ponieważ jest np. Romem.

JAKIE GRUPY W POLSCE NARAŻONE SĄ SZCZEGÓLNIE?

Mienia się to w czasie i zależy od wielu czynników. Różne grupy w różnym okresie i różnych społecznościach są mniej lub bardziej zagrożone, co wynika miedzy innymi z podzielanych w danym miejscu i czasie uprzedzeń.

Rozpowszechnienie homofobii w społeczeństwie sprzyja przestępstwom popełnianym wobec osób nieheteroseksualnych, podobnie jak upowszechniany antysemityzm stoi za wzrostem liczby przestępstw wobec Żydów. Ale czynników jest więcej, ważna na przykład jest również rozpoznawalność grupy.

Na przykład kolor skóry jest kategorią znacznie bardziej widoczną niż orientacja seksualna, zwłaszcza w  homogenicznej pod względem etnicznym Polsce. Łatwiej jest na ulicy rozpoznać osobę o innym kolorze skóry niż geja. Stąd tez znamy przypadki przestępstw motywowanych nienawiścią wobec osób nieheteronormatywnych, których ofiarami padają osoby hetero.

Na przykład w szkołach homofobicznej mowy nienawiści często doświadczają dziewczęta lub chłopcy, którzy wyróżniają się wyglądem – ci drudzy bo są np. zadbani, delikatniejsi od rówieśników.

HOMOFOBIA

Negatywne postawy uczucia wobec homoseksualności lub osób postrzeganych jako lesbijki lub geje. Badacze wykazali, że osoby z mniejszości seksualnych, które mieszkały w społecznościach o wysokim poziomie homofobii, żyły średnio o 12 lat krócej i znacząco częściej przyczyną ich śmierci była przemoc lub zabójstwo, w regionach, gdzie postawy homofobiczne były silniejsze, występuje znacząco więcej aktów przemocy motywowanej uprzedzeniami wobec mniejszości seksualnych.

CZY PANDEMIA MIAŁA WPŁYW NA WZROST UPRZEDZEŃ WOBEC OSÓB OBCEGO POCHODZENIA?

Na początku pandemii poziom uprzedzeń wobec Romów i Żydów nieco się zwiększył, ale na przykład akceptacja dla imigrantów znacząco wzrosła.

Więcej informacji na temat skutków uprzedzeń na stronie: https://publicystyka.ngo.pl/skutki-uprzedzen-sa-bardzo-powazne-wywiad?fbclid=IwAR0b-RHFny0gww7Xo_LJ1jbanahGWuQUg4hywB0tLteMw4exlmMgEdMCQAk