Szkolenie podstawowe dla koordynatorów wolontariatu “Abc..wolontariatu”

Fundacja “Światło” oraz Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych zapraszają na bezpłatne szkolenie dla koordynatorów wolontariatu.

DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie skierowane jest do liderów, koordynatorów, pracowników oraz wolontariuszy organizacji czy instytucji publicznych. Osób zainteresowanych prowadzeniem programów wolontarystycznych i współpracą z wolontariuszami.

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę oraz umiejętności niezbędne do prawidłowej współpracy z wolontariuszami w swoich placówkach.

SZKOLENIA OBEJMUJĄ TAKIE ZAGADNIENIA JAK:

  •  Rola koordynatora wolontariuszy
  • Obowiązki koordynatora wolontariuszy
  • Potrzeby wolontariusza
  • Oferta i kanały dotarcia kandydatów na wolontariuszy
  • Organizacja rekrutacji wolontariuszy
  • Wprowadzenie wolontariuszy do pracy w organizacji
  • Współpraca i motywowanie wolontariuszy
  • Zakończenie pracy z wolontariuszem
SZKOLENIA BĘDĄ REALIZOWANE W FORMIE ONLINE W TERMINACH:
  1. 28.11 godz. 9.00-13.00
  2. 01.12 godz. 14.00 – 18.00

zapisy pod adresem:
fundacja@swiatlo.org
federacja@federacja-ngo.pl