Trwa nabór na zgłoszenia do 3 edycji konkursu grantowego w ramach projektu Lekcja: Enter.

Do kiedy?

Nabór wniosków trwa do 12 listopada 2020 r. do godz. 12:00.

Jak?

Wnioski można składać elektronicznie przez stronę projektu: www.lekcjaenter.pl.

Na co?

Granty przyznawane są na organizowanie i prowadzenie szkoleń dla nauczycieli z narzędzi cyfrowych i aktywizujących metod nauczania według gotowych scenariuszy zajęć.

Dla kogo?

O wsparcie finansowe mogą ubiegać się:

  • placówki doskonalenia nauczycieli (samodzielnie lub w partnerstwie),
  • organizacje pozarządowe we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli,
  • jednostki samorządu terytorialnego we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli,
  • szkoły wyższe prowadzące kwalifikacyjne studia dla nauczycieli we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli.

Jeden podmiot może być wnioskodawcą lub partnerem w maksymalnie 7 projektach grantowych.

Szczegóły

Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie projektu.

Zasięg konkursu grantowego

Nabór wniosków w ramach konkursu grantowego prowadzony jest na terenie 12 województw: dolnośląskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego. Podmioty uprawnione do udziału w konkursie grantowym, których siedziby mieszczą się na terenie województw niewymienionych powyżej, mogą ubiegać się o grant pod warunkiem, że projekt grantowy realizowany będzie w jednym z ww. 12 województw  objętych konkursem oraz jeśli mogą one prowadzić działania w innym województwie niż ich siedziba.

Budżet i harmonogram

Minimalna kwota grantu to 150 000 zł, a maksymalna –  450 000 zł. Maksymalny koszt całkowity projektu grantowego w przeliczeniu na 1 nauczyciela wynosi 550 zł. Wkład własny nie jest wymagany.

Okres realizacji projektu grantowego wynosi od 6 do 18 miesięcy.

W razie pytań dotyczących zasad konkursu grantowego, zapraszamy do kontaktu: kontakt@lekcjaenter.pl.

Więcej informacji na temat grantu na stronie: https://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/wiadomosci/lekcjaenter-3-edycja-konkursu-grantowego-w-ramach-popc/?fbclid=IwAR1KDAlEqBYIROJnegBjnFEkAlozibwbl2enHG1T8B3vOeg1nmPujIMo6dI