Trwa nabór wniosków w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych

Przypominamy, iż do 3 grudnia trwa nabór wniosków w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na  realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej realizowanego przez Gminę Miasto Włocławek na prawach powiatu w 2021 roku.

W zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Zarządzenie nr 397/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na stronie: Zarządzenie nr 397/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 roku na terenie Gminy Miasto Włocławek | BIP Urzędu Miasta Włocławek