Warsztaty “Wypalenie zawodowe w NGO – Metody systemowego zapobiegania”

KIEDY, GDZIE ORAZ GODZINY:

Termin warsztatów: 14-15 listopada 2020
Miejsce: platforma ZOOM – dokładny link podamy osobom zakwalifikowanym na warsztaty

Godziny: do 9 do 17.

Fundacja Stabilo zaprasza przedstawicieli/ki NGO z województwa kujawsko-pomorskiego do zgłaszania się na bezpłatne warsztaty online pn. „Wypalenie zawodowe w NGO – Metody systemowego zapobiegania”.

Cel warsztatów

Przedyskutowanie zjawiska wypalenia zawodowego oraz sytuacji kryzysowych, które pojawiają się w pracy w organizacjach pozarządowych. Omówienie w kontekście obowiązującego prawa i możliwych zmian systemowych. Poruszenie m.in. tematów zwiazanych z procesem stanowienia prawa w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem prawa pracy, przedyskutowanie, co można zmienić w istniejących regulacjach, aby ograniczyć zjawisko wypalenia, rozmowa o mobbingu, a także problemach związanych z pracą zdalną i działaniami aktywistycznymi w dobie pandemii.

Uczestnicy i uczestniczki szkolenia dowiedzą się m.in.:

  • Jak wygląda proces legislacyjny w Polsce?
  • Jaka jest hierarchia aktów prawnych w Polsce?
  • Jakie są regulacje w obowiązującym prawie pracy?
  • Czy planowane są kolejne akty prawne dotyczące ograniczenia zjawiska wypalenia?
  • Jakie działania rzecznicze można podjąć na rzecz przystosowania regulacji do specyfiki działań organizacji pozarządowych?

PROWADZĄCA WARSZATY:

Magdalena Wilczyńska – jest prawniczką zajmującą się prawami człowieka, w tym wolnością słowa i działalnością stowarzyszeń. Obecnie pracuje jako ekspertka w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich oraz w organizacji Debunk.eu. W ramach swojej pracy w Biurze Rzecznika prowadzi grupę dotyczącą systemowych zmian prawnych wokół wypalenia zawodowego (projekt prowadzony we współpracy z Fundacją Stabilo). Jest doktorantką w Instytucie Nauk Prawnych PAN, absolwentką Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego (studia LL.M., specjalizacja w prawach człowieka) oraz Uniwersytetu Warszawskiego (prawo i dziennikarstwo). Współpracuje z Humanity in Action jako ich alumni.

 

Zgłaszać można się do 12.11.2020 r., poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego, dostępnego na stronie Fundacji Stabilo i przesłanie go drogą mailową pod adres: biuro@stabilo.org.pl.

Link do formularza zgłoszeniowego oraz strony Fundacji: http://stabilo.org.pl/warsztaty-online-wypalenie-zawodowe-w-ngo-metody-systemowego-zapobiegania/