Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu zamknięte dla Beneficjentów –usługi realizujemy zdalnie!

W związku z wprowadzanymi przez władze rządowe i samorządowe kolejnymi ograniczeniami i zaleceniami związanymi z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19, informujemy, iż od 9 listopada 2020 r. do dnia 4 grudnia 2020 r. budynek Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, decyzją administratora obiektu, pozostanie zamknięty dla Beneficjentów, a w związku z tym odwołane zostają wszystkie dokonane wcześniej rezerwacje sal i nie ma możliwości dokonywania nowych.

*W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą Dyrektora WCOPiW na podstawie specjalnej prośby dopuszcza się wynajem pomieszczeń w Centrum organizacjom pozarządowym wyłącznie na potrzeby o charakterze pomocy obywatelom, realizacji zadań służbowych/ zawodowych (a więc wewnątrzorganizacyjnych a nie publicznych) z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego – załącznik : Nowe zasady korzystania z infrastruktury WCOPiW- COVID 19 -obowiązujące od 5.11.20

Obsługa poczty i przesyłek we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Dotyczy organizacji posiadających adres siedziby / korespondencyjny w WCOPiW (ul. Żabia 12a).

Odbiór poczty będzie możliwy na następujących zasadach:

PRZESYŁKI POLECONE

WCOPiW będzie przyjmowało do zewnętrznej skrzynki pocztowej wyłącznie awiza. O nadejściu awiza do przesyłki poleconej zostaniecie Państwo powiadomieni drogą mailową lub telefoniczną (osoba wskazana do tego celu w Porozumieniu) – w treści maila znajdziecie Państwo informację o numerze przesyłki, terminie i placówce pocztowej do odbioru. Na tej podstawie w placówce pocztowej wskazanej w awizo odbierzecie Państwo swoją przesyłkę poleconą (prosimy pamiętać o tym, że osoba odbierająca musi być upoważniona przez organizację do odbioru na podstawie pełnomocnictwa pocztowego).

Nie odbieracie Państwo awiza w Centrum!

PRZESYŁKI ZWYKŁE

Centrum będzie przyjmowało przesyłki zwykłe do zewnętrznej skrzynki pocztowej. O nadejściu przesyłek zwykłych zostaniecie Państwo powiadomieni drogą mailową lub telefoniczną (osoba wskazana do tego celu w Porozumieniu). Odbiór osobisty poczty możliwy będzie w Centrum w umówionym terminie.

Odbiór korespondencji będzie możliwy z zachowaniem środków ostrożności – poprzez „śluzę”; prosimy dzwonić domofonem przy wejściu

Zespół Centrum pracuje zdalnie, realizując nie tylko dotychczasowe zadania, ale także te wynikające z bieżącej współpracy z Urzędem Miasta Włocławek i MOPR a mające na celu zarówno zabezpieczenie działań i pomoc włocławskim organizacjom, jak i organizację wsparcia działań pomocowych dla mieszkańców Włocławka

Jak będzie wyglądać praca zdalna we WCOPiW:

  • Doradztwo, konsultacje i szkolenia organizowane przez Centrum odbywać się będą wyłącznie w formach bez kontaktu osobistego (telefonicznie, e-mailowo, zdalnie/online)
  • informacje ogólne oraz zapisy na mailowe konsultacje specjalistyczne
    pod tymczasowymi numerami telefonów(dotychczasowy nr telefonu w sekretariacie 54 416 62 60 nie jest obsługiwany):

–  p. Marta 792 948 161 w godz. 8:00-15:00

–  p. Honorata 603 291 506 w godz. 12-16

  • doradztwo mailowe dla nowo powstających organizacji:
    –zapisy mailowe wloclawek@gmail.com
  • zawieranie Porozumień umożliwiających korzystanie z usług – drogą mailową na adres: wloclawek@gmail.com

Niezbędne druki do pobrania ze strony.

  • zapisy do Wyjątkowego Wolontariatu możliwe poprzez

– formularz elektroniczny:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVap72IoDhGG-ckMxLaLBfR2ok1TYplKV_MJYuxemc6scwBA/viewform?usp=sf_link

-mailowo: cop.wloclawek@gmail.com

 

Zasady powyższe mogą ulegać zmianom, w miarę rozwoju sytuacji epidemicznej i wprowadzanym zarządzeniom władz państwowych i samorządowych, a także ze względu na ewentualne braki kadrowe w Centrum.