Zaproszenie na konferencję Koalicji Liderzy Pro Bono

KIEDY I GDZIE?

1 grudnia 2020 roku w godzinach od 10 do 13, odbędzie się VIII konferencja Koalicji Liderzy Pro Bono.

konferencja w całości będzie do obejrzenia online na facebookowym profilu Koalicja Liderzy Pro Bono: Koalicja Liderzy Pro Bono | Facebook

Zgromadzenie Narodowe ONZ ustanowiło 35 lat temu Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, obchodzony od tej pory co roku, 5 grudnia. Z okazji tej rocznicy, Koalicja Liderzy Pro Bono ogłosi pierwszą w Polsce Kartę Zasad Wolontariatu Pracowniczego. Nastąpi to podczas konferencji.

SZCZEGÓŁY

O fundamentalnych zasadach wolontariatu pracowniczego, obowiązkach i prawach wolontariuszy i pracodawców, a także o korzyściach dla wszystkich stron, opowiedzą prezesi, członkowie zarządów i eksperci firm członkowskich Koalicji Liderzy Pro Bono oraz zaproszeni goście. Wśród nich są prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś z UMK w Toruniu, która przedstawi wyniki badań naukowych dotyczących wolontariatu i dr Marta Karwacka z SENSA Sustainable Thinking, która opowie o wolontariacie pracowniczym przyszłości.

GOŚĆ SPECJALNY

Gościem specjalnym konferencji będzie Jerzy Owsiak, prezes zarządu Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

KARTA ZASAD WOLONTARIATU

Karta Zasad Wolontariatu Pracowniczego wypracowana została przez liderów i ekspertów z firm zrzeszonych w Koalicji Liderzy Pro Bono: Orange Polska, BNP Paribas Bank Polska, VIVE Group, Fundacja Santander Bank Polska, Unum Życie TUiR, Grupa ANG oraz Jet Line i Ikano Bank. Treść Karty konsultowana była z wolontariuszami-pracownikami firm Koalicji oraz z organizacjami od lat wspierającymi rozwój wolontariatu pracowniczego, a także z organizacjami pracodawców: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, Business Centre Club oraz Pracodawcy RP.

Najważniejsze kwestie zawarte w Karcie Zasad Wolontariatu Pracowniczego, poparte dobrymi praktykami z firm członkowskich Koalicji, zaprezentują na niej sami Liderzy Pro Bono: Jacek Kowalski (członek zarządu Orange Polska), Przemysław Furlepa (wiceprezes zarządu BNP Paribas Bank Polska), Marzena Atkielska (prezes zarządu Fundacja Santander Bank Polska), Aneta Podyma-Milczarek (prezes zarządu Unum Życie TUiR), Michał Kwasek (członek zarządu Grupa ANG) oraz Ewelina Rozpara (rzecznik prasowy, menedżer ds. marketingu i komunikacji VIVE Group).

PODCZAS KONFERENCJI ODBĘDZIE SIĘ FINAŁ IV KONKURSU

Podczas konferencji odbędzie się finał 4. edycji Nagrody „Człowiek wiedzy i doświadczenia”; nagrody przyznawane są przez Koalicję Liderzy Pro Bono wolontariuszom i społecznikom wspierającym organizacje i inicjatywy społeczne swoją wiedzą, kompetencjami i doświadczeniem.