Zaproszenie na warsztaty online “Udział NGO-sów w konsultacjach społecznych”

UWAGA!!!! ZMIANA TERMINU WARSZATÓW

Termin warsztatów: 12-13.12.2020

Warsztaty odbędą się na platformie ZOOM.

Konsultacje społeczne są istotnym elementem partycypacji obywatelskiej, która wspomaga i uzupełnia działania administracji publicznej. W procesach konsultacji urzędnicy różnych szczebli mogą uzyskać opinie i stanowiska zarówno mieszkańców jak mi organizacji pozarządowych.

CEL WARSZTATÓW

Przedyskutowanie z przedstawicielami i przedstawicielkami organizacji pozarządowych jako trzeci sektor, omówienie możliwości wpływu na procesy konsultacji społecznych.

CZEGO DOWIESZ SIE Z WARSZTATÓW

  • Jakie są dobre praktyki prowadzenia konsultacji społecznych?
  • Jak powinny przebiegać procesy konsultacji społecznych?
  • Jakie są metody i techniki konsultacyjne?
  • Jaka jest/może być rola NGO-sów w procesach konsultacyjnych w świetle obowiązujących regulaminów i programów współpracy?
  • W jaki sposób przedstawiciele NGO-sów mogą zainicjować i przeprowadzić proces konsultacji społecznych?
  • Jak można monitorować procesy konsultacji społecznych?
  • Co możemy zmienić w obecnych regulacjach?

SZKOLENIE POPROWADZI

Prowadzący: Grzegorz Wiaderek – Prawnik oraz członek zarządu i współzałożyciel INPRIS – Instytutu Prawa i Społeczeństwa. Ekspert w zakresie funduszy unijnych oraz innych mechanizmów grantowych (FIO, fundusze norweskie). Posiada bogate doświadczenia badawcze, ewaluacyjne oraz szkoleniowe. Współpracuje lub współpracował m.in. z: Fundacją Akademia Organizacji Obywatelskich, PSDB, WYG-International, CASE-Doradcy, Pozarządową Agencją Ewaluacji.

Zgłaszać można się do  10 grudnia 2020 r., poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego, dostępnego na stronie Fundacji Stabilo i przesłanie go drogą mailową pod adres: biuro@stabilo.org.pl.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest  tutaj

Regulamin rekrutacji znajdziecie  tutaj