Zaufanie i wizerunek NGO. Wyniki sondażu XI.2020

W listopadzie 2020 zbadane zostało co Polki i Polacy myślą o organizacjach społecznych: na ile im ufają i jak oceniają ich działania.

Organizacje społeczne cieszą się bardzo dużym zaufaniem społecznym, choć niewielka część Polaków ma z nimi osobisty kontakt. Najbardziej widoczne są działania społeczne na rzecz praw zwierząt, a w wielu obszarach działania organizacji społecznych są oceniane lepiej niż działania rządu czy samorządów.

  • 56% Polaków ufa organizacjom społecznym
  • 54% Polaków zetknęło się z konkretnymi działaniami organizacji społecznych w ostatnim roku, a 16% uczestniczyło w nich osobiście
  • 49% dostrzega działania organizacji społecznych w obszarze praw zwierząt, a 45% w zakresie równości płci
  • Działania organizacji społecznych są lepiej oceniane w porównaniu do działań innych instytucji: w szczególności w obszarze praw zwierząt, równości płci, praw osób LGBT+

Obejrzyj infografikę i poznaj więcej danych o tym, jak Polki i Polacy postrzegają organizacje społeczne na tle innych podmiotów, takich jak rząd, samorządy czy biznes.

Sondaż przeprowadzony został ze współpracy Badań Klon/Jawor i Grupy 4P.