Zawieszamy szkolenia pn. “Dobry start na rynek pracy”.

Drodzy Wolontariusze,
chociaż bardzo nam brakuje Waszego śmiechu i gwaru w Centrum w związku z zaostrzeniem sytuacji epidemicznej oraz wprowadzeniem nowych obostrzeń w skali kraju, powołując się na Zarządzenie Nr 5/2020 Dyrektora Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu z dnia 04 listopada 2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez WCOPiW i wykonywania pracy zdalnej przez pracowników WCOPiW, a przede wszystkim względami bezpieczeństwa informujemy, że zostały zawieszone zajęcia szkoleniowe z zadania 6. pn. “Dobry start na rynek pracy”.
Równocześnie informujmy, iż zajęcia zostaną wznowione po ustabilizowaniu się sytuacji epidemicznej.
O wznowieniu zajęć będziemy informować Was na bieżąco.
Na pewno już nie możecie się doczekać wspólnych  warsztatów, gier, zabaw, interakcji i spotkań…
Niebawem spotkamy się online, aby omówić szczegóły Waszej inicjatywy, zaplanowanej na grudzień.
Liczymy na Waszą kreatywność podczas dyskusji i burzy mózgów !
Pozostańmy w stałym kontakcie ❤ Bądźcie zdrowi ❤ Dbajcie o siebie!