Mikołajkowy rajd klubu cyklista Włocławek

Rajd Mikołajkowy to już trzynastoletnia tradycja klubu, tradycyjnie 6 grudnia klub wybrał się na wycieczkę rowerową

Tradycją od 2010 roku stały się również odwiedziny w Ośrodku Wychowawczym Sióstr Orionistek dla którego podopiecznych przywożone są  drobne upominki.

Pomysłodawcą tego ciepłego gestu był nasz ŚP. Kolega Zygmunt.

Od dziesięciu lat nie zważając na pandemie a w latach ubiegłych na mrozy kultywujemy tą klubową tradycje.