Nabór wniosków do IX edycji grantów DOZ Fundacji dbam o zdrowie.

Fundacja do współpracy zaprasza organizacje pozarządowe, instytucje społeczne oraz inne instytucje działające w sektorze ochrony zdrowia lub opieki społecznej. W ramach konkursu Fundacja dofinansuje ogólnopolskie i lokalne projekty, które w sposób bezpośredni wspierają osoby najbardziej potrzebujące oraz podejmują działania mające na celu uświadomienie problemu społecznego, jakim są bariery w dostępie do leków.

Pula środków przeznaczona na realizację IX edycji: 1 milion złotych.

Maksymalne dofinansowanie do jednego projektu: 100.000,00 zł.

Jedna organizacja może otrzymać dofinansowanie na jeden projekt.

Termin składania wniosków: do 31 stycznia 2020 roku do godz. 23:59

Sposób aplikowania: wniosek i dokumenty prosimy wysyłać na adres e-mail: grant@fundacja.doz.pl

 
Koordynator konkursu:
Zbigniew Szewczyk
zbigniew_szewczyk@fundacja.doz.pl


tel. 42 200 75 50, 785 866 700

Szczegółowe informacje, w tym Regulamin Konkursu, dostępne na stronie https://dozfundacja.pl/granty