Odpowiedzialny wolontariat w czasie pandemii

Drodzy i Drogie,
Pandemia koronawirusa postawiła przed nami nowe wyzwania i wymaga od nas zmian w naszym codziennym życiu. Aby chronić zdrowie i życie swoje i innych, musimy się do niej dostosować. Przeczytaj i przekaż dalej wytyczne, które pomogą tobie bezpiecznie angażować się w wolontariat.