Otwarty konkurs wniosków na dofinansowanie w 2021 r. organizacji zajęć sportowych dla uczniów

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłasza otwarty konkurs wniosków na dofinansowanie w 2021 r. organizacji zajęć sportowych dla uczniów.

Wysokość środków publicznych, ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU),  przeznaczonych na realizację w 2021 roku zadań objętych konkursem, wynosi 21 mln zł.

Zadania przewidziane do realizacji:
Środki Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w wysokości 21 mln zł przeznacza się w 2021 roku, na dofinansowanie realizacji trzech zadań:

zadanie nr 1 – zajęcia sportowe dla uczniów, ukierunkowane na upowszechnianie sportów zimowych- łączna kwota dofinansowania –2,1 mln zł,

zadanie nr 2 – zajęcia sportowe dla uczniów organizowane w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” – łączna kwota dofinansowania –13,9 mln zł,

zadanie nr 3 – zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej- łączna kwota dofinansowania – 5 mln zł.

 

Kryteria i zasady ubiegania się o dofinansowanie

Ogłoszenie_konkursu_ZSdU_2021_