Projekt Nowa Perspektywa

Projekt pn. „Nowa Perspektywa” stworzony został z myślą o osobach niepełnosprawnych, w tym członków Stowarzyszenia, ich rodzin, przyjaciół, młodzieży szkolnej oraz społeczności lokalnej. Celem projektu było przygotowanie propozycji i zrealizowanie różnorodnych form pomocy dla wszystkich, którzy po wyjątkowej, nowej sytuacji spowodowanej pandemią COVID-19 zostali wykluczeni społecznie. Zamknięcie w domach i wszelkie zakazy, które pojawiły się w związku ze stanem pandemicznym, spowodowały, że osoby niepełnosprawne nie mogły czynnie uczestniczyć w życiu publicznym, mogły mieć utrudniony dostęp do internetu, nie mogły podejmować pracy, przez co wiele relacji społecznych uległo pogorszeniu lub zupełnemu „zamrożeniu”.

W ramach „Nowej Perspektywy” osoby niepełnosprawne mogły otworzyć się ponownie na świat, i przywrócić relacje społeczne, aby polepszyć zdrowie psychiczne.

Projekt miał również wpłynąć na integrację osób starszych ze stowarzyszenia ze społecznością lokalną i młodym pokoleniem.  

Projekt sfinansowany przez Fundację ANWIL dla Włocławka.