Tarcza 6.0 a KRS vs. REGON

REGON dyskwalifikuje organizacje pozarządowe z grupy podmiotów, które mogą korzystać z Tarczy 6.0. Bez dopracowania regulacji, liczba NGO-sów, które skorzystają z pomocy będzie równa ZERU.

TARCZA 6,0

Tarcza 6.0, wsparcie dla organizacji pozarządowych , jest tarczą branżową i większość oferowanych w niej instrumentów wsparcia będzie dostępne wyłącznie dla organizacji prowadzących działalność gospodarczą w ściśle określonych branżach, i tylko wtedy jeśli kod PKD danej branży figuruje jako „przeważająca działalność” danej organizacji w bazie REGON.

REGON ZRÓWNUJE WSZYSTEKI ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Bez względu na to, co sama organizacja wskazała jako swoją „przeważającą działalność gospodarczą” wnioskując o wpis do Rejestru Przedsiębiorców i jaki wpis ostatecznie w nim jest, decydujący będzie wpis w bazie REGON, a ten – ze względów statystycznych – dla organizacji pozarządowych jest ten sam: są one wpisane pod kodem PKD 94.99.Z – „działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana”.

CO ZROBIĆ?

Ponieważ Tarcza 6.0 i tak wymaga pilnej nowelizacji z uwagi na określone w niej terminy składania wniosków o zwolnienie z ZUS, które w trakcie długiego procesu legislacyjnego zdążyły już upłynąć, przy okazji tej wymuszonej nowelizacji można (trzeba!) także naprawić błąd dyskryminujący w dostępie do rozwiązań tarczy organizacje pozarządowe, nawet jeśli realnie spełniają określone w ustawie kryteria – prowadzą działalność w określonym w ustawie zakresie i poniosły w niej znaczące straty z powodu koronawirusa.

Decydujące kryterium przy lobbowaniu u decydentów za pochyleniem się nad systemową dyskryminacją organizacji pozarządowych – byłaby zmiana ustawy tak, żeby w przypadku organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą pod uwagę brać nie wpis w bazie REGON na 30 września 2020 (czyli tak jak jest obecnie w odniesieniu do wszystkich podmiotów), ale wpis w KRS na ten sam dzień. Taka zmiana nie ingeruje w intencję ustawodawcy, a jedynie dostosowuje formalne kryteria uprawniające do skorzystania ze wsparcia do specyfiki podmiotów systemowo przez ustawę wykluczonych.