Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej – TSAS zaprasza na cykl szkoleń

KIEDY

TSAS zaprasza na warsztaty online poświęcone tematyce: Jak rozwiązywać konflikty w zespole, które odbędą się 9.12.2020 roku w godzinach od 10 do 13

Temat szkolenia:

  • Przyczyny konfliktów
  • Strategie osób w konfliktach
  • Sposoby rozwiązywania konfliktów
  • Narzędzia budujące otwartą komunikację

DO KOGO SKIEROWANE SĄ WARSZTATY

Warsztaty skierowane są do osób które, chcą stworzyć efektywny, harmonijny zespół, chcą zajmować się konfliktami w sposób konstruktywny, pomagać członkom i członkiniom zespołu w codziennym budowaniu relacji.

SZKOLENIE POPROWADZI

Marta Henzler- edukatorka Stowarzyszenia BORIS, trenerka stowarzyszenia trenerów organizacji pozarządowych STOP.

 

KIEDY

STAS zaprasza na konsultacje: księgowość NGO, sprawozdawczość finansowa, merytoryczna z realizacjami zadań zleconych oraz konsultacje projektowe.

Konsultacja odbędzie się 12.12.2020 roku w godzinach od 10 do 13.

W dobie epidemii konsultacja odbędzie się w formie stacjonarnej przy ulicy Bydgoskiej 58 w Toruniu, oraz w formie indywidualnej. Osoby zainteresowane proszone są o zaznaczenie w karcie zgłoszeniowej literką “X” na temat szkolenia, tak aby organizatorzy mogli indywidualnie, telefonicznie lub mailowo umówić się z daną osobą na poradnictwo.

 

KIEDY

Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej zaprasza od 14 do 15 grudnia w godzinach od 10 do 13 w aplikacji ZOOM na szkolenie: Małe Granty- Duże możliwości. Przegląd Źródeł Rozwoju Potencjału Organizacji Pozarządowych.

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom praktycznej wiedzy na temat różnorodnych, niekiedy mało znanych możliwości pozyskiwania funduszy na realizację projektów dla organizacji pozarządowych. Dzięki szkoleniu dowiesz się: gdzie i jak wyszukiwać informacji o konkursach, szkoleniach, wsparciu logistycznym i innych formach pomocy ważnych dla rozwoju organizacji.

SZKOLENIE POPROWADZI

Magdalena Bergmann- Związana z sektorem NGO. Autorka i realizatorka projektów z zakresy rynku pracy, integracji i ekonomii społecznej oraz edukacji pozaformalnej.

 

KIEDY

TSAS zaprasza na szkolenie  18.12.2020 w godzinach od 10 do 12 o tematyce: Podstawy Formalno-Prawne, co trzeba wiedzieć przed założeniem/ powołaniem organizacji pozarządowej.

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest dostarczenie praktycznej wiedzy na temat zakładania organizacji. Omówione zostaną etapy zakładania, sposób konstruowania statutu, tak aby był on jak najlepiej dostosowany do potrzeb założycieli i w praktyce nie utrudniał funkcjonowania oraz obejmował spełnienie wymogów formalnych wymaganych przez KRS

Poruszone zostaną kwestie: potrzeby lub konieczności zakładania działalności gospodarczej i alternatywnych rozwiązań oraz zagadnienia związane z typowymi problemami  które są w toku rejestracji pojawiają.

 

KIEDY

Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej zaprasza na szkolenie dotyczące ochrony danych osobowych, w tym przepisy RODO- prawne szkolenie NGO, które odbędzie się 18.12.2020 roku w godzinach od 12 do 15

Przetwarzanie danych osobowych jest częścią działania każdej organizacji pozarządowej. RODO nakłada szereg obowiązków wynikających z tego tytułu.

OMAWIANE KWESTIE

Podczas szkolenia omówione zostaną  problemy pod kątem działań Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pod kątem nakładanych przez niego kar oraz najnowszych wytycznych Europejskiej Rady Ochrony Danych.

 

KIEDY

STAS zaprasza na szkolenie, które odbędzie się 18.12.2020 roku w godzinach od 15 do 18.

Tematem szkolenia będzie: Podpowiedzialność prawna zarządu w organizacji pozarządowej.

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest omówienie reguł odpowiedzialności osób wchodzących w skład zarządu i innych organów organizacji np. Komisji Rewizyjnej za swoje działania i działania organizacji.

Omówione zostaną kwestie kiedy odpowiada się własnym majątkiem za długi organizacji i jak temu zapobiec, czy podział funkcji w zarządzie zmniejsza odpowiedzialność, czy można umownie ograniczyć swoją odpowiedzialność wobec dłużników oraz kto odpowiada za kary nakładane przez grantodawców.

28.12.2020 ( 16-18)  – (online)KSIĘGOWOŚĆ NGO, SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA,  MERYTORYCZNA Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH oraz KONSULTACJE PROJEKTOWE

Konsultacje dla NGO poprowadzi: Iwona Iwicka/ Toruń – księgowa, posiadająca świadectwo kwalifikacyjne Ministerstwa Finansów RP od 2002 roku; z trzecim sektorem współpracuje od 2001 roku; na co dzień prowadzi księgi rachunkowe dla 4 organizacji pozarządowych ;  ponadto trenerka TSAS  z zakresu księgowości i sprawozdawczości ngo   oraz Hanna Brzuszczak/ Toruń  – socjolożka, od 13lat związana z 3 sektorem; ma spore doświadczenie jako ekspert oceny merytorycznej ofert w kilku ogólnopolskich konkursach dla ngo, m.in. PROO, FIO, ASOS, PEFRON; zaangażowana w rozwój 3 sektora,  diagnozuje potrzeby ngo i poszukuje nowych, adekwatnych form wspierania ngo. Uwielbia rękodzieło, zwłaszcza filcowanie. Wykładowczyni na szkoleniu specjalizacyjnym  Organizacja Pomocy Społecznej, uczestniczka studiów podyplomowych Coaching  i psychologia , na SWPS w Sopocie.

 

Aby wziąć udział w szkoleniach, konsultacjach – należy przesłać na adres tsas@tsas.torun.pl wypełnioną i podpisaną Kartę zgłoszeniową.

W przeddzień szkolenia/konsultacji każdy Uczestnik/ Uczestniczka otrzyma na podany w Karcie adres mailowy link dostępu na dane spotkanie.
Prosimy o zapoznanie się z następującymi dokumentami:

1. Karta zgłoszeniowa – prosimy o zaznaczenie X wybranych szkoleń/ konsultacji i przesłanie zgłoszenia na adres: tsas@tsas.torun.pl

2. Klauzula informacyjna ( dot. ochrony danych osobowych, RODO ). http://www.tsas.torun.pl/klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych/

Kontakt do organizatora:
tel. 515 276 454 ; mail: tsas@tsas.torun.pl