Trwa nabór do Inkubatora Innowacji Społecznych “Generator Dostępności” 

“Generator Dostępności” to Inkubator Innowacji Społecznych podejmujący tematykę szeroko rozumianej dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i/lub osób starszych.
KTO MOŻE WZIAĆ UDZIAŁ:
Poszukiwani są ludzi zajmujący się tą tematyką i chcący uruchamiać w swoich lokalnych środowiskach nowatorskie inicjatywy.
Wybrani innowatorzy, którzy pomyślnie przejdą ocenę formalną i merytoryczną, zostaną objęci wsparciem Inkubatora. Jego celem będzie opracowanie innowacyjnego rozwiązania odpowiadającego na wybrany problem z obszaru dostępności. Autorzy najlepszych pomysłów otrzymają później granty na opracowanie i półroczne testy innowacyjnych rozwiązań. Średnia wysokość grantu to 35 tys. zł.
TERMIN:
Obecny nabór pomysłów potrwa do 18 grudnia 2020 r., ale w planach są kolejne
SZCZEGÓŁY O NABORZE
Strona internetowa Inkubatora: https://innowacje.spoldzielnie.org/
Zainteresowane osoby mogą skorzystać z konsultacji z ekspertem pod numerem telefonu: 515-323-393.