ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM “WOLONTARIAT W ORGANIZACJACH”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pn. „WOLONTARIAT W ORGANIZACJACH”

ORGANIZATOR:

Uczestnicy projektu „Od wolontariatu do etatu” realizowanego przez Gminę Miasto Włocławek/ Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

DO KOGO SKIEROWANY JEST KONKURS?

Konkurs skierowany jest do wszystkich włocławskich organizacji pozarządowych korzystających w swych działaniach ze wsparcia wolontariuszy.

CELE KONKURSU:

Celem Konkursu jest:
• zarejestrowanie obrazów i ludzi pracujących woluntarystycznie, ich działań, czynów i zachowania.
• promocja wolontariatu we włocławskich organizacjach pozarządowych

CZAS TRWANIA KONKURSU:

05.12.2020 r. -21.12.2020 r.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej na adres Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu cop.wloclawek@gmail.com

Koniecznie zapoznajcie się z regulaminem konkursu 

Regulamin konkursu WOLONTARIAT W ORGANIZACJACH