Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza otwarte konkursy ofert

Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWK-P zaprasza do składania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku ogłoszonych przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Treść poszczególnych regulaminów znajdziecie Państwo poniżej.

ngo.kujawsko-pomorskie.pl/regulaminy-konkursow,2052,l1.html

Warto  zwrócić uwagę na numerację poszczególnych konkursów, gdyż w stosunku do roku ubiegłego, uległa ona zmianie.

Nowością w tym roku jest konieczność składania potwierdzenia złożenia oferty za pomocą generatora ofert w formie elektronicznej !!! złożenie potwierdzenia w inny sposób będzie skutkowało odrzuceniem oferty ze względu na brak spełnienia przesłanek formalnych.

Po złożeniu oferty należy:

1. wygenerować i wydrukować z generatora ofert potwierdzenia złożenia oferty,

2. podpisać wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty przez osoby do tego uprawnione,

3. złożyć wydrukowane i podpisane potwierdzenie złożenia oferty za pomocą generatora ofert jako załącznik do złożonej oferty,

w terminie wskazanym w regulaminach konkursu (w większości do 18 stycznia 2021 r. do godz. 23:59:59)