Aktywność na plus. 500 mln zł na programy aktywizujące seniorów w latach 2021-2025

Wraz z końcem 2020 r. zakończyły się programy wieloletnie „Senior+” i Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS).

W latach 2021-2025 na zupełnie nowy program „Aktywni+” oraz program „Senior+” zostanie przeznaczonych łącznie 500 mln zł.

W RAMACH PRGRAMU

W ramach rządowego programu „Aktywni+” organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty działające na rzecz osób starszych będą mogły ubiegać się o dofinansowanie swoich projektów kwotą od 25 do nawet 250 tysięcy zł. W latach 2021-2025 budżet programu wyniesie 200 mln zł.

DOFINANSOWANIE PRZYZNAWANE BĘDZIE W CZTERECH PIORYTETOWYCH OBSZARACH 

W ramach rządowego programu „Aktywni+” organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty działające na rzecz osób starszych będą mogły ubiegać się o dofinansowanie swoich projektów kwotą od 25 do nawet 250 tysięcy zł. W latach 2021-2025 budżet programu wyniesie 200 mln zł.

BUDŻET PROGRAMU “SENIOR+” NA LATA 2021-2025 TO 300 MLN ZŁOTYCH

W 2015 r. wydatki na program „Senior+” wynosiły 30 mln zł. Wówczas w Polsce powstało 99 domów i klubów dla seniorów, a liczba uczestników sięgała niespełna 2,8 tys. W ostatnich latach roczny budżet programu wynosił już 80 mln zł, a w latach 2016-2020 powstało 678 nowych placówek. Zgodnie z szacunkami w 2020 r. uczestników zajęć w domach i klubach „Senior+” wyniosła ponad 24,5 tys.