Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021-2023

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , do wyrażania swoich opinii na temat projektu uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021 – 2023

Zarządzenie nr 19.2021 Prezydenta Miasta Włocławek

Wnioski i uwagi do projektu uchwały, który stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 19/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 stycznia 2021 roku, należy składać pisemnie na formularzu konsultacji, który stanowi załącznik nr 2 do ww. Zarządzenia, do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku ul. Ogniowa 8/10 lub elektronicznie na adres sekretariat@mopr.wloclawek.pl 

Zalącznik nr 1 i nr 2 do Zarządzenia 19.2021 Prezydenta Miasta Włocławek