Konsultacje społeczne Regulaminu NOWEFIO 2021

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza osoby, organizacje i instytucje do wyrażenia swoich opinii na temat projektu Regulaminów konkursu na rok 2021 w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

W trosce o to, aby ostateczny kształt Regulaminu możliwie najpełniej odpowiadał na potrzeby i oczekiwania sektora pozarządowego  Narodowy Instytut Wolności– Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza do uczestnictwa w konsultacjach społecznych.

Uwagi i propozycje można przesyłać na adres FIO@niw.gov.pl, do dnia 3 lutego 2021 r. na formularzu, który można pobrać poniżej. Następnie Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego sporządzi zestawienie uwag, które zostanie opublikowane na stronie NIW-CRSO.

Do pobrania: