LGD zakończyło szkolenia dotyczące pozyskania grantów nr 4/G/2020 i 5/G/2020

W dniu 27 stycznia 2021 r. w siedzibie Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu odbyło się 3 (ostatnie już) szkolenie prowadzone przez Lokalną Grupę Działania Miasto Włocławek dotyczące pozyskania grantów nr 4/G/2020 i 5/G/2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek. Wcześniejsza szkolenia zrealizowane zostały w dniach 25-26 styczeń 2021 r.

Uczestnicy w trakcie wszystkich spotkań zapoznani zostali z kwestiami formalnymi konkursu .

Jeśli chcą Państwo omówić założenia swojego projektu, biuro LGD zaprasza do uczestnictwa w indywidualnych konsultacjach z przyszłymi wnioskodawcami od 19.01.2021 do 02.02.2021 r. Konsultacje również są dodatkowo punktowane.
 Kontakt do  biura LGD:
 tel.: 729 767 931
e-mail: lgd.wloclawek@wp.pl.