Mieszcząca się przy wzorcowni pierogarnia pomaga potrzebującym w mieście Włocławek

Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu wspiera wspołeczników w mieście Włocławek.

 

W ramach akcji zorganizowanej przez TVN Discovery Polska “Pomagajmy sobie” oraz przy współpracy zBankiem żywności w Grudziądzu, udało zorganizować się 550 posiłków przygotowanych przez restaurację pierogarnia.

CEL AKCJI

Celem akcji jest pomoc zarówno potrzebującym jak i przedstawicielom branży gastronomicznej mierzącymi się z kryzysem gospodarczym wywołanym  koronawirusem oraz przedłużającym się lockdownem.

Podziękowania od organizatorów również dla pani Krystyny Marszałek za zorganizowanie akcji na terenie miasta Włocławek.

Link do materiału przygotowanego przez kujawy.info: Ponad 550 obiadów trafi w ręce Włocławian – KUJAWY.INFO