Rozstrzygnięcie konkursu Wolontariat w NGO

W nowy rok weszliśmy z pięknym kalendarzem przygotowanym przez wolontariuszy biorących udział w projekcie Od wolontariatu do etatu.
Kalendarz to efekt przeprowadzonego przez wolontariuszy konkursu fotograficznego WOLONTARIAT W NGO
w ramach projektu Od wolontariatu do etatu realizowanego przez Gminę Miasto Włocławek / Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Celem Konkursu było:
• zarejestrowanie obrazów i ludzi pracujących woluntarystycznie, ich działań, czynów i zachowania;
• promocja wolontariatu we włocławskich organizacjach pozarządowych
Na konkurs nadesłanych zostało 25 fotografii z 9 organizacji pozarządowych. Komisja dokonała analizy prac konkursowych zgodnie z przyjętymi w regulaminie kryteriami.
Podczas oceniania prac jury brało pod uwagę następujące kryteria:
• zgodność tematyczną,
• podejście do tematu,
• pomysłowość ujęć,
• poziom estetyczny prac.
Decyzją Komisji przyznano I, II, III miejsce.
I miejsce: WOŚP Włocławek
II miejsce: Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Eurointegracja
III miejsce: Włocławskie Stowarzyszenie Lotnicze
Wszystkie wyróżnione prace znalazły się w kalendarzu na 2021 rok.
Serdecznie gratulujemy wszystkim Laureatom