Startuje Program Aktywni Obywatele

Startuje Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, w ramach którego organizacje pozarządowe wraz z partnerami (mogą nimi zostać instytucje publiczne, takie jak samorządy, szkoły, uczelnie, biblioteki, GOPS-y, MOPS-y oraz firmy prywatne) mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację swoich działań prowadzonych na terenie całej Polski (z wyjątkiem m.st. Warszawy).

Działania mogą być realizowane w czterech obszarach tematycznych:

1. Ochrona praw człowieka;

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu;

3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska);

4. Wsparcie rozwoju sektora społecznego.

Celem Programu jest trwałe wzmocnienie organizacji społecznych oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego, dla którego różnorodność społeczna, równe traktowanie i dialog stanowić będą szczególną wartość.

Zachęcamy do wypełnienia formularza, dzięki któremu Państwa adres e-mailowy znajdzie się na liście mailingowej Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. W ten sposób wszystkie informacje dotyczące  działań np.  informacje o naborze wniosków będą trafiały wprost do Państwa skrzynki mailowej.

Link do Formularza: https://bit.ly/AO-regionalny_formularz

Nabór w ramach pierwszego konkursu planowany jest od 17 marca br.

Organizatorzy zapraszają wszystkie organizacje i osoby zainteresowane Programem i pozyskaniem nowych środków na realizację swoich działań na bezpłatną konferencję online otwierającą Program Aktywni Obywatele –  Fundusz Regionalny, która odbędzie się w piątek, 5 lutego 2021 roku!

Link do transmisji konferencji (część plenarna dostępna dla wszystkich zainteresowanych): Część plenarna transmitowana będzie m.in na Facebooku (na profilu Programu www.facebook.com/aktywniobywateleregionalny).

Strona programu: www.aktywniobywatele-regionalny.org.pl.

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (lider), Fundacja Edukacja dla Demokracji i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Program jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG. Jego budżet to 23 miliony euro.