Szkolenia dot. naboru grantów nr 4/G/2020 i 5/G/2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek.

W dniu 25 stycznia 2021 r. w godzinach od 15:00 do 18:00 we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu z zachowaniem  reżimu sanitarnego odbyło się jedno z trzech zaplanowanych szkoleń prowadzonych przez Lokalną Grupę Działania Miasto Włocławek . Kolejne zaplanowane są na 26 i 27 stycznia 2021 r. 

Szkolenia dotyczą naboru grantów  nr 4/G/2020 i 5/G/2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek.

Podmioty, które mogą starać się o dofinansowanie swoich pomysłów to wszystkie osoby prawne z wyłączeniem osób fizycznych, czyli organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, jednostki sektora publicznego. Wniosków nie mogą składać osoby prywatne.

Działania, które mogą być wspierane w ramach LGD zostały opisane w Lokalnej Strategii Rozwoju i są zgodne z Osią tematyczną 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Są to działania wspierające rozwój usług wzajemnościowych i samopomocowych, lokalnych liderów czy inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

Maksymalna wysokość grantów, które można otrzymać z LGD to 50.000,00 zł.

 Przypominamy, iż za uczestnictwo w szkoleniu podmiot składający wniosek dostaje dodatkowy punkt podczas oceny wniosków.
Jeśli chcą Państwo omówić założenia swojego projektu, biuro LGD zaprasza do uczestnictwa w indywidualnych konsultacjach z przyszłymi wnioskodawcami od 19.01.2021 do 02.02.2021 r. Konsultacje również są dodatkowo punktowane.
 Kontakt do  biura LGD:
 tel.: 729 767 931
e-mail: lgd.wloclawek@wp.pl.