Umowa-zlecenie. Minimalna stawka godzinowa w 2021 roku

Aktualna wartość minimalnej stawki godzinowej jest ważna dla organizacji pozarządowych, które stosują umowy-zlecenia. Przed nowym rokiem, że już niedługo stawka ta wzrośnie. Pamiętajcie, żeby od 1 stycznia stosować zmienioną stawkę.

Od 2017 roku obowiązują przepisy o minimalnej stawce godzinowej w umowach-zleceniach. Powodują one, że stawka ta rośnie co roku. Od 1 stycznia 2021 r. po raz kolejny podnosimy jej wysokość. Trzeba o tym pamiętać, podpisując umowy.

W jakich umowach stawka ma zastosowanie?

Minimalna stawka ma zastosowanie do umów-zleceń, wykorzystywanych często przez organizacje pozarządowe. Dotyczy też sytuacji, kiedy organizacja pozarządowa zleca pracę osobie fizycznej wykonującej działalność gospodarczą, jeśli ta osoba sama nie zatrudnia innych osób lub nie zleca im pracy – czyli chodzi tu o tzw. samozatrudnionych.

Nowa wysokość stawki

  • Stawka zmienia się co rok. W 2020 r. minimalna stawka godzinowa wynosiła 17,00 zł brutto.
  • Od 1 stycznia 2021 r. minimalna stawka godzinowa to 18,30 zł brutto.

Co jeszcze trzeba wiedzieć o minimalnej stawce godzinowej

Przepisy o minimalnej stawce godzinowej wymagają:

  • odpowiedniego ujęcia stawki w podpisywanych umowach,
  • potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia,
  • wypłacania wynagrodzenia co najmniej raz na miesiąc.

Jednym z obowiązków jest konieczność potwierdzania liczby przepracowanych godzin. Najprostszym sposobem potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia, który będzie spełniał wymagania ustawowe, jest podanie liczby godzin przez wykonującego (zlecenie wykonywałem/wykonywałam …. godzin):

  • na rachunku rozliczającym umowę-zlecenie,
  • na fakturze lub rachunku (w przypadku osób samozatrudnionych).