Urząd Miasta Włocławek ogłasza dwa konkursy

1.Otwarty konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2021 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Oferty należy składać osobiście w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta, Włocławek ulica Kościuszki 12 po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie pod numerem 54 414 49 49 w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 7.30-15.30, we wtorki 7.30-17.00, w piątki 7.30-14.00, bądź nadesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Wydziału w terminie do dnia 15 lutego 2021 roku do godziny 15.30.

Szczegółowe informacje na temat regulaminu konkursu, umowy i zaktualizowanego kosztorysu na stronie: Otwarty konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2021 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. | BIP Urzędu Miasta Włocławek

2.Otwarty konkursu ofert na realizację zadania gminy polegającego na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w roku 2021, przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny lub pieczy zastępczej.

Oferty należy składać osobiście w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta, Włocławek ulica Kościuszki 12 po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie pod numerem  0 54 414 49 87/54 414 49 49 w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 7.30-15.30, we wtorki 7.30-17.00, w piątki 7.30-14.00, bądź nadesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Wydziału w terminie do dnia 15 lutego 2021 roku.

Szczegółowe informacje na temat regulaminu konkursu, umowy i zaktualizowanego kosztorysu na stronie: Otwarty konkursu ofert na realizację zadania gminy polegającego na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w roku 2021, przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny lub pieczy zastępczej | BIP Urzędu Miasta Włocławek