W mieście Włocławek powstanie sklep socjalny

W ubiegłym tygodniu Radna Rady Miasta gościła prezesa fundacji Wolne Miejsce Pana Mikołaja Rykowskiego, który zajmuje się niesieniem wsparcia dla potrzebujących m.in. poprzez powoływanie sklepów socjalnych.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ 

Zakupów w sklepie socjalnym dokonywać mogą osoby spełniające ścisłe kryteria dochodowe (dochód nie może przekraczać 250 proc. kryterium dochodowego: 1 752,50 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej; 1 320,00 zł w przeliczeniu na każdą osobę w rodzinie). Sklepy socjalne na tle innych wyróżnia atrakcyjna cena, w jakiej można nabyć towary (spożywcze, chemię gospodarczą, odzież itp.), jednak należy zaznaczyć, iż część asortymentu posiada krótki termin przydatności do spożycia. Ilość zakupów, jakich może dokonać jedna osoba jest limitowana, aby wyeliminować jakiekolwiek próby nadużywania systemu.

Ceny wszystkich artykułów nie przekraczają 50 proc. ceny rynkowej.

Z uwagi na epidemie COVID-19 obecnie sklepy socjalne realizują telefonicznie zamówienia osób powyżej 75 roku życia i dowożą je do zamawiającego.

Sklepy socjalne to nie tylko aspekt ekonomiczny, stanowią one centrum aktywizacji i integracji osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Działania pomocowe są podejmowane przy ścisłej współpracy z lokalnymi ośrodkami pomocy społecznej, które posiadają bazy osób potrzebujących pomocy. Warto zaznaczyć, iż sklepy społeczne, jako że są organizacjami pozarządowymi są skuteczniejsze w udzielaniu pomocy niż jednostki publiczne, a przede wszystkim mogą wdrażać procedury, które znacznie utrudniają wyłudzanie pomocy.

Udało mi się zarazić tym pomysłem Pana Prezydenta Marka Wojtkowskiego oraz Panią Prezydent Domicelę Kopaczewską. Pan Prezes spółki BAZA Sp. z o.o. Jacek Jabłoński również wyraził swoje poparcie i zaoferował lokal na siedzibę sklepu socjalnego.

Obecnie jesteśmy na etapie dogrywania szczegółów, mam nadzieję, iż wszystkie rozmowy zakończą się sukcesem i już za kilka tygodni będziemy mogli ogłosić otwarcie pierwszego w województwie sklepu socjalnego, właśnie tu u Nas we Włocławku.

Więcej informacji pod linkami:

https://krytykapolityczna.pl/kraj/sklep-socjalny-spichlerz-katowice/?fbclid=IwAR3xqZS-4JOQ6WWJ3tpXBPy8PZvlL5s8R88MRVKwi1UG-NOXVyjfeKuFWII

https://www.facebook.com/wolnemiejsce/