Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu otwarte dla beneficjentów

Drodzy Beneficjenci

Przypominamy, iż Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu otwarte jest dla swoich beneficjentów w standardowych godzinach :

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00.

W związku z wciąż istniejącym zagrożeniem epidemicznym, korzystanie z usług WCOPiW  do odwołania podlega jeszcze pewnym ograniczeniom. W celu zapewnienia wszystkim użytkownikom oraz pracownikom bezpieczeństwa, będziemy wszyscy przestrzegać przygotowanych procedur.

Procedury obowiązujące we WCOPiW:

Zgodnie z decyzję Premiera Rządu RP z dnia 23-go października 2020 r. o wprowadzeniu obostrzeń oraz ograniczeń w tym:
“Zakaz wszelkiego rodzaju zebrań powyżej pięciu osób spoza wspólnego gospodarstwa domowego podczas imprez, spotkań i zebrań w przestrzeni publicznej (z wyjątkiem spotkań służbowych). Dotyczy to także zgromadzeń w rozumieniu ustawy o zgromadzeniach publicznych” w Centrum nie mogą się odbywać spotkania w grupie powyżej 5 osób.

Ograniczenia dotyczą również poszczególnych sal:

  • możliwość korzystania z sal przy ograniczonej liczbie uczestników spotkania: do 5 osób w sali konferencyjnej, do 5 osób w sali seminaryjnej, do 3 osób w sali nr 2, do 2 osób w sali nr 3, 1 osoba w sali nr 1 oraz sali nr 4 (pozostałe sale będą udostępniane w wyjątkowych sytuacjach przez pracowników WCOPiW na podstawie specjalnej prośby);
  • między spotkaniami odbywającymi się w tej samej sali będzie obowiązywała co najmniej godzinna przerwa, by salę można było zdezynfekować i przewietrzyć. Zaleca się ograniczenie wynajmu do jednej grupy w sali w ciągu jednego dnia;
  • by ograniczyć kontakty, grafik spotkań będzie układany tak, by grupy w różnych salach nie zaczynały ani nie kończyły spotkań o tej samej godzinie;
  •  po skończonym spotkaniu pracownik WCOPiW ma obowiązek zdezynfekować pomieszczenie; środki niezbędne do jej przeprowadzenia (środek dezynfekujący, rękawiczki, ściereczki) zapewnia Centrum.

Na wszystkie spotkania z doradcą czy też korzystanie z sal niezbędne jest wcześniejsze umówienie; Organizatorów spotkań prosimy każdorazowo o podanie liczby osób oraz o przekazanie uzupełnionej listy uczestników.

Nie będzie możliwości swobodnego korzystania z kuchni; zapotrzebowanie na sprzęt (czajnik itp.) prosimy zgłaszać wcześniej pracownikowi WCOPiW;

Osoby przebywające na terenie Centrum prosimy o bezwzględne przestrzeganie następujących zasad:

– zakrywanie ust i nosa od momentu wejścia aż do opuszczenia Centrum;

– po wejściu do Centrum należy zdezynfekować dłonie środkiem do tego celu przygotowanym i udostępnionym; podobnie przed opuszczeniem Centrum, również prosimy o zdezynfekowanie dłoni;

– prosimy o zachowanie minimalnej odległości 1,5 metra od innych osób, zarówno podczas spotkań w salach, jak i podczas przemieszczania się po Centrum.

Przypominamy, że w dalszym ciągu obowiązuje zakaz zgromadzeń więc pomieszczenia są udostępniane na wewnętrzne potrzeby organizacji. Nie ma na chwilę obecną możliwości organizowania spotkań z udziałem osób z zewnątrz.

 

Kontakt w sprawie rezerwacji sal i umów:

tel. 54 416 62 60

e-mail: cop.wloclawek@gmail.com