Jak organizacje pozarządowe składają CIT-8 w 2021 roku

Wypełnienie i przesłanie do skarbówki deklaracji CIT-8, to obowiązek każdej organizacji pozarządowej – nawet tej najmniejszej. Elektroniczna forma CIT-8 jest wyzwaniem. Czy wszystkie NGO muszą składać deklaracje CIT-8 elektronicznie? Kto może to zrobić na papierze?

OBOWIĄZEK KAŻDEJ ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ

Wypełnienie formularza CIT-8 oraz wysłanie go do urzędu skarbowego, w standardowym (ustawowym) terminie 3 miesięcy po zakończeniu roku (zwykle do 31 marca) jest obowiązkiem każdej organizacji pozarządowej (nawet jeśli zdecydowała się na prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów).

CIT-8 to informacja o tym, jakie organizacja miała przychody i koszty w poprzednim roku podatkowym, a także czy będzie płaciła podatek dochodowy od osób prawnych. Zakres działalności większości organizacji sprawia, że zazwyczaj korzystają one ze zwolnienia z płacenia podatku dochodowego od osób prawnych, jednak muszą to wykazać m.in. właśnie za pomocą formularza CIT-8.

W 2021 r. składamy CIT-8, rozliczając się za rok 2020.

KTO MOŻE SPORZĄDZIĆ CIT NA PAPIERZE

Zasada jest taka, że CIT-8 sporządzamy i wysyłamy w formie elektronicznej (z elektronicznymi płatnymi podpisami). Jest jednak grupa podmiotów, która uzyskała prawo do złożenia CIT-8 analogowo – czyli sporządzenia go w wersji papierowej z odręcznymi podpisami.

Jakie organizacje mogą składać CIT w formie papierowej? Możliwość ta dotyczy organizacji, które:

  • mają wszystkie dochody zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych oraz
  • nie składały za 2020 roku żadnego PIT np. w związku z zatrudnianiem lub płaceniem tego podatku za osoby prywatne.

Jeśli organizacja sporządza CIT-8 papierowo, może skorzystać z elektronicznego formularza, wypełnić go w komputerze, po czym wydrukować. Może też najpierw wydrukować pusty formularz, a następnie wypełnić go ręcznie. Niezależnie od tego co wybierze, wydrukowany formularz trzeba będzie jeszcze podpisać – ręcznie.

Deklarację papierową można wysłać pocztą (listem poleconym) lub zanieść osobiście do swojego urzędu skarbowego (i uzyskać potwierdzenie złożenia).

POZOSTAŁE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE SKŁADAJĄ CIT-8 ELEKTRONICZNIE

Organizacje, które nie spełniają warunków opisanych powyżej składają CIT-8 w formie elektronicznej. CIT-8 można sporządzić elektronicznie:

Obecnie do wysyłania CIT-8 w formie elektronicznej konieczny jest kwalifikowany podpis elektroniczny. Koszt „wyrobienia” takiego podpisu to kilkaset zł, plus ewentualne opłaty za przedłużenie jego ważności w kolejnych latach.

O wysłanie elektronicznego CIT można też poprosić biuro księgowe (zlecić). Przy wysyłce jednej deklaracji koszty będę mniejsze niż przy wykupieniu podpisu. Ten sposób wysłania deklaracji omawialiśmy już przy okazji przypominania o obowiązku wysłania w styczniu PIT-ów pracowniczych. W przypadku CIT-8 możemy postąpić tak samo.

BIURO KSIĘGOWE CIT-OWA POCZTA

Możliwe są dwie opcje:

  1. Biuro na podstawie przekazanych przez organizację informacji, z pomocą używanego przez nie oprogramowania, sporządza deklarację CIT-8 i korzystając z podpisu kwalifikowanego wysyła ją do fiskusa.
  2. Organizacja sama sporządza deklarację, używając formularza z portalu podatkowego, przekazuje ją wypełnioną do biura, a biuro wysyła (korzystając z darmowej wtyczki do PDF lub aplikacji e-Deklaracje Desktop, dostępnych w portalu podatkowym), podpisując posiadanym płatnym podpisem kwalifikowanym.

Upoważnienie do wysyłki elektronicznej: https://www.podatki.gov.pl/pelnomocnictwa/formularze-pelnomocnictwa/

TERMIN NA WYSŁANIE CIT-8 W 2021 ROKU

Standardowy termin na wysłanie deklaracji CIT-8, zapisany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych – “do końca trzeciego miesiąca roku następnego”. Dla większości organizacji pozarządowych oznacza to konieczność wysłania deklaracji do do 31 marca (dla NGO-sów, których rok obrotowy/podatkowy jest taki sam, jak kalendarzowy).

CZY TERMIN MOŻE SIĘ ZMIENIĆ

W 2020 r. termin na wysyłkę deklaracji został zmieniony (przesunięty) z powodu pandemii. Nie ma jeszcze informacji, żeby przesunięcie nastąpiło też w tym roku (więcej na ten temat w  informacji: Sprawozdania finansowe. Przepisy znów na ostatnią chwilę? Co z terminami sprawozdań i CIT-8?).

Źródło: NGO.pl