Live Jak wdrożyć Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) w NGO?

KIEDY

19.02.2021 roku

Godzina: 14

Gdzie: Na facebookowym profilu @ngo.pl

W pierwszej połowie 2021 r. wiele organizacji pozarządowych czeka nowy obowiązek: wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). W kolejnym #ngoplLIVE opowiedziane będą najważniejsze pytania związane z PPK w fundacjach i stowarzyszeniach. Prowadzący wytłumaczy, które organizacje muszą się nimi zainteresować, do kiedy konkretnie muszą to zrobić i co się z tym wiąże.

Z #NGOLIVE DOWIESZ SIĘ:

  • Co to są Pracownicze Plany Kapitałowe
  • Które organizacje i kiedy muszą wdrożyć nowe przepisy
  • Jak przygotować się do wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych
  •  Jak realizować obowiązki związane z PPK przy współpracy osób pracujących w organizacji
  • Jakie koszty musi ponieść NGO w związku z realizacją obowiązku PPK i jakie formalności są z nim związane.

Ekspertką #ngoplLIVE będzie Katarzyna Sadło – trenerka, konsultantka i autorka publikacji poradniczych dla organizacji pozarządowych. Była wieloletnia prezeska Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Związana także z Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych, Funduszem Obywatelskim im. Henryka Wujca i Stowarzyszeniem Dialog Społeczny. Członkini zarządu Fundacji dla Polski. Świadczy usługi szkoleniowe i doradcze pod nazwą Projekciarnia.

SPOTKANIE POPROWADZI

Spotkanie poprowadzi Rafał Kowalski, redaktor serwisu poradnik.ngo.pl.