Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku zaprasza do udziału w webinarium pt. „Szkolenia dla MŚP”

KIEDY

Bezpłatne Webinarium odbędzie się w dniu 12 lutego 2021 r.

W godzinach  od 10:00 do 11:30

W CZASIE WEBINARIUM OMÓWIONE ZOSTANĄ

Omówione zostaną zasady dotyczące ubiegania się o dofinansowanie.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ

W szkoleniach dotyczących umiejętności menadżerskich mogą wziąć udział właściciele oraz kadra zarządzająca firm. Nabyte umiejętności mogą być impulsem do nowoczesnych zmian np. w organizacji firmy, podziału zadań i kompetencji. Są też środki na szkolenia podwyższające umiejętności zawodowe pozostałych pracowników. Co ważne, szkolenia dobierane są do potrzeb firm.

Program dostępny jest pod linkiem: OR-II-W (mojregion.eu)

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego  i uzyskanie potwierdzenia.

Dostęp do webinarium jest bardzo prosty. Wystarczy dysponować komputerem oraz dostępem do sieci i połączyć się z nami za pomocą przesłanego, najpóźniej w dniu spotkania linku.

W przypadku trudności w wypełnieniu zgłoszenia kontakt pod numerem telefonu:54 235 67 12