Nowe możliwości pozyskiwania środków dla grup nieformalnych

Razem z przyjaciółmi, współpracownikami albo swoimi uczniami realizujesz ciekawe działania lokalne? Masz pomysł albo pasję, którymi chciałbyś się podzielić? Szukasz dotacji, które pomogą Ci realizować Twoje projekty, ale wszystkie interesujące Cię konkursy są tylko dla organizacji pozarządowych? Teraz możesz wziąć w nich udział! Dołącz do Inkubatora Działalności Społecznej.

JAK TO DZIAŁA

Przyjdź do inkubatora działalności społecznej z pomysłem, który chcesz zrealizować w formie projektu w konkursie grantowym lub chcesz otrzymać dotację w swoim samorządzie. Fundacja udzieli tobie pomocy prawnej, pomoże w przygotowaniu wniosku, opracowaniu budżetu przedsięwzięcia oraz przydzieli subkonto bankowe i poprowadzi przez zawiłości projektowe.

DZIESIĘĆ GRUP ZAUFAŁO INKUBATOROWI

W ramach projektu “Inkubator Inicjatyw Obywatelskich” do Inkubatora Działalności Społecznej przystąpiło 10 grup nieformalnych. Dzięki wsparciu doradców, złożyły one swoje projekty w konkursach na dofinansowanie m.in. zajęć z obszaru kultury dla osób głuchych, włączenia imigrantów w kulturowe życie miasta, zajęć sportowych dla kobiet, aktywizacji młodzieży zagrożonej wykluczeniem, konkursu chemicznego dla dzieci, badań postawy i sprawności fizycznej dzieci, koncertu muzycznego czy udziału w konkursie dotyczącym turbin wiatrowych.

DAJ SZANSĘ SWOJEMU POMYSŁOWI NA DZIAŁANIE

Zarejestruj się na stronie inkubatorps.pl. Wypełnij wniosek. Czekaj na kontakt doradcy, od którego otrzymasz wszystkie dane potrzebne do korzystania z naszych usług oraz subkonto bankowe przypisane do Twojej grupy.

Jeśli masz już wybrany konkurs, zgłoś się do inkubatora, doradca udzieli ci osobowości prawnej, pomoże napisać wniosek. Twój pomysł zyska realną szansę na zdobycie dotacji, a Ty – na realizację swoich działań na szerszą skalę.

 

Projekt “Inkubator Inicjatyw Obywatelskich” jest finansowany w ramach Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.