Rusza nabór do programu grantowego „Tu mieszkam, tu zmieniam EKO”

Fundacja Santander ogłasza nabór wniosków do ogólnopolskiego konkursu grantowego „Tu mieszkam, tu zmieniam EKO”. W tegorocznej edycji 58 najlepszych projektów może liczyć na dofinansowanie o łącznej wartości 300 tysięcy złotych.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE

Każdy, kto ma pomysł, który ma szansę przyczynić się do konkretnej zmiany w jego społeczności lokalnej. Autorami wniosków mogą być organizacje, które działają w lokalnym środowisku, m.in.: szkoły, fundacje, stowarzyszenia, biblioteki, domy kultury, muzea, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego czy nawet jednostki ochotniczej straży pożarnej.

Wystarczy zgłosić swoją inicjatywę za pośrednictwem dowolnej fundacji, stowarzyszenia, szkoły, gminy, domu kultury, parafii… innymi słowy, instytucji lub organizacji pozarządowej, niekomercyjnej, posiadającej zdolność prawną.

CEL

Celem Konkursu jest wyzwolenie potencjału społecznego członków lokalnych organizacji pozarządowych oraz jednostek publicznych prowadzących działalność kulturalną, edukacyjną, wychowawczą, charytatywną i społeczną, zainspirowanie ich do działania na rzecz dobra wspólnego w przestrzeni publicznej, w lokalnym środowisku.

W RAMACH PROJEKTU MOGĄ POWSTAĆ MIĘDZY INNYMI

  • parki kieszonkowe lub ogrody deszczowe,
  • roślinne murale,
  • „zielone” przystanki autobusowe,

TERMINY

  • Projekty można zgłaszać w terminie od 5 lutego do 8 marca 2021 r. przez aplikację internetową.
  • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 12 kwietnia 2021 r. na stronie internetowej fundacji.

Regulamin konkursu: Regulamin-programu-grantowego-TU-MIESZKAM-TU-ZMIENIAM-EKO_ost.pdf (santander.pl)

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania: Tu mieszkam, tu zmieniam EKO – Fundacja Santander