Buduj mosty razem z Fundacją ANWIL dla Włocławka

Fundacja ANWIL DLA WŁOCŁAWKA zaprasza do składnia wniosków na dofinasowanie inicjatyw społecznych w ramach programu grantowego “Budujemy mosty”

Cel: wspieranie działań służących m.in. przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, rozwojowi świadomości obywatelskiej, wzmacnianiu poczucia przynależności i integracji z lokalną społecznością, a także zachowaniu dziedzictwa historycznego.

Pula środków przeznaczona na granty: 300 tys. zł.

Wysokość grantu to do 25 tys. 

Kto może składać wniosek:

  • organizacje i inne podmioty, określone w regulaminie programu z terenu działania Fundacji tj. miasta Włocławek, gminy Brześć Kujawski, gminy Fabianki, gminy Lubanie i gminy wiejskiej Włocławek.

Termin przyjmowania wniosków do 12 kwietnia.

Szansę na grant mają najbardziej wartościowe projekty inicjatyw społecznych, które przejdą trzystopniowy proces oceny. Po formalnej akceptacji wnioski opiniowane będę pod względem merytorycznym przez Radę Programową, a następnie przez Radę Fundacji, które oceniając je stworzą listy rankingowe i wyłonią w ten sposób najlepsze projekty, które otrzymają rekomendację do przyznania grantu na realizację projektu.

Regulamin konkursu dostępny na stronie: Fundacji ANWIL dla Włocławka