Ważne zmiany organizacyjne

W związku z wprowadzeniem w dniu dzisiejszym przez władze rządowe kolejnych ograniczeń i zaleceń związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19, informujemy, iż od 29 marca 2021 r.(poniedziałek) do dnia 9 kwietnia 2021 r.(piątek) budynek Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, decyzją administratora obiektu, pozostanie zamknięty dla Beneficjentów. W związku z tym odwołane zostają wszystkie dokonane wcześniej rezerwacje sal i nie ma możliwości dokonywania nowych.

Obsługa poczty i przesyłek we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Dotyczy organizacji posiadających adres siedziby / korespondencyjny w WCOPiW (ul. Żabia 12a).

Odbiór poczty będzie możliwy na następujących zasadach:

PRZESYŁKI POLECONE

WCOPiW będzie przyjmowało do zewnętrznej skrzynki pocztowej wyłącznie awiza. O nadejściu awiza do przesyłki poleconej zostaniecie Państwo powiadomieni drogą mailową lub telefoniczną (osoba wskazana do tego celu w Porozumieniu) – w treści maila znajdziecie Państwo informację o numerze przesyłki, terminie i placówce pocztowej do odbioru. Na tej podstawie w placówce pocztowej wskazanej w awizo odbierzecie Państwo swoją przesyłkę poleconą (prosimy pamiętać o tym, że osoba odbierająca musi być upoważniona przez organizację do odbioru na podstawie pełnomocnictwa pocztowego).

Nie odbieracie Państwo awiza w Centrum!

PRZESYŁKI ZWYKŁE

Centrum będzie przyjmowało przesyłki zwykłe do zewnętrznej skrzynki pocztowej. O nadejściu przesyłek zwykłych zostaniecie Państwo powiadomieni drogą mailową lub telefoniczną (osoba wskazana do tego celu w Porozumieniu). Odbiór osobisty poczty możliwy będzie w Centrum w umówionym terminie.

Odbiór korespondencji będzie możliwy z zachowaniem środków ostrożności – poprzez „śluzę”; prosimy dzwonić domofonem przy wejściu

Zespół Centrum pracuje zdalnie realizując dotychczasowe zadania.

Jak będzie wyglądać praca zdalna we WCOPiW:

  • Doradztwo, konsultacje i szkolenia organizowane przez Centrum odbywać się będą wyłącznie w formach bez kontaktu osobistego (telefonicznie, e-mailowo, zdalnie/online)
  • informacje ogólne oraz zapisy na mailowe konsultacje specjalistyczne
    pod  numeram telefonu –  54 416 62 60
  •  zawieranie Porozumień umożliwiających korzystanie z usług – drogą mailową na adres: cop.wloclawek@gmail.com

– Niezbędne druki do pobrania ze strony.

– https://www.facebook.com/W%C5%82oc%C5%82awskie-Centrum-Organizacji-Pozarz%C4%85dowych-i-Wolontariatu-414313745358467/– polubcie nasz profil!
i w newsletterze – zapisać się można na https://cop.wloclawek.pl/ ikonka po prawej stronie ekranu.

Zasady powyższe mogą ulegać zmianom, w miarę rozwoju sytuacji epidemicznej i wprowadzanym zarządzeniom władz państwowych i samorządowych, a także ze względu na ewentualne braki kadrowe w Centrum.