Konkurs Patroni Roku

W ramach konkursu przewidziano dofinansowanie projektów mających na celu uhonorowanie i umocnienie znaczenia wybranych postaci oraz wydarzeń oraz dziedzin związanych z historią Polski.

Kto może składać wnioski o dofinansowanie:

Organizacje niedziałające dla osiągnięcia zysku takie jak m.in.:
stowarzyszenia, fundacje,
– szkoły,
– kluby sportowe,
– jednostki samorządu terytorialnego,
– domy kultury, biblioteki oraz wszystkie inne podmioty działające na rzecz dobra publicznego.

 

Cel konkursu

Uhonorowanie i umocnienie historycznego znaczenia wyróżnionych postaci i wydarzeń takich jak:
– Kardynał Stefan Wyszyński,
– Stanisław Lem,
– Cyprian Kamil Norwid,
– Krzysztof Kamil Baczyński,
– Tadeusz Różewicz,
– Pracownicy Ochrony Zdrowia,
– Konstytucja 3 Maja,
– Powstania Śląskie.

Czas trwania projektu: max 12 miesięcy od 31 maja 2021 r.

Organizator konkursu: Fundacja Lotto im. Haliny Konopackiej

Szczegóły na stronie Organizatora