Konsultacje w sprawie naboru na Mikro granty – OWES

Jesteś zainteresowany złożeniem wniosku w ramach  naboru na Mikro granty ogłoszonym przez OWES ?

Przyjdź do naszego Centrum na konsultacje z ekspertem z Punktu Konsultacyjnego OWES we Włocławku

Kiedy: 17 marca (środa) w godzinach od 15:00 do 17:00

Miejsce: Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ul. Żabia 12a

Konsultacje zostaną przeprowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Przypominamy najważniejsze informacje związane z naborem wniosków:

Mikro granty to wsparcie w wysokości od 1500,00 zł do 5000,00zł, które można wykorzystać na:

  • opracowania planu działania i ścieżki rozwoju organizacji (m.in. modelu biznesowego wraz elementami planu marketingowego, fundraisingowego i promocyjnego);
  • zakupu sprzętu i wyposażenia – pod warunkiem, że koszt jednostkowy nie przekracza kwoty 3500 zł i posłuży do realizacji  działań;
  • zakupu usług, które są niezbędne do realizacji działań wzmacniających potencjał i samodzielność finansową (np. usługi promocyjne, marketingowe, doradcze branżowe);
  • zakupu usług edukacyjnych, w tym szkoleń zawodowych podnoszących kwalifikacje i umiejętności członków zespołu w kontekście planowanej działalności ekonomicznej.
  • przeprowadzenia działań pilotażowych (np. warsztaty, szkolenie) budujących doświadczenie grupy/organizacji w zakresie rekrutacji, promowania i organizacji działań związanych z działalnością ekonomiczną i zakup niezbędnych do tego materiałów.
  • grupy nieformalne mogą zakupić sprzęt do 25% wartości dotacji

Wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 20.03.2021 r.

Szczegóły na stronie: http://kpces.pl/