Program Wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+”

Ogłoszono konkurs Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025, czyli następca ASOS:
Termin składania ofert: od 4 marca 2021 r. do ⏰26 marca 2021 r. do godz. 16.00
Wysokość dotacji od 💰25 000 zł do 250 000 zł.
✔Priorytety programu:
✔Aktywność społeczna
✔Partycypacja społeczna
✔Włączenie cyfrowe
✔Przygotowanie do starości